Pilotní testování výsledků vzdělávání v 5.a 9. třídách také na naší škole

Pilotní testování výsledků vzdělávání v 5.a 9. třídách také na naší škole

13. 12. 2011Mgr. Eva Čermáková

V úterý 13. prosince začne dvoudenní pilotní testování systému pro ověřování výsledků vzdělávání žáků v 5. a 9. ročníku základních škol a odpovídajících ročnících nižších stupňů víceletých gymnázií.

 Testování proběhne ve vzorku škol a tříd (5. a 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků nižších stupňů víceletých gymnázií). Celkem se jedná o více než 100 škol (100 pátých a 100 devátých tříd nebo odpovídajících ročníků nižších stupňů víceletých gymnázií) ze všech regionů ČR. Pro toto testování byla vybrána jako pilotní také naše škola, konkrétně třídy 5.A a 9.A.

Potřeba pravidelného zjišťování výsledků vzdělávání v 5. a 9. ročníku základních škol
a odpovídajících ročnících nižších stupňů víceletých gymnázií vyplývá z programového prohlášení vlády.

Cílem tzv. „testování“ žáků 5. a 9. ročníků je podle MŠMT ČR ověřit míru naplnění části standardu vzdělávání a identifikovat jejich individuální vzdělávací potřeby, poskytnout zpětnou vazbu školám, učitelům a v neposlední řadě samotným žákům nebo jejich rodičům.

Pilotní testování v prosinci 2011 má za úkol ověřit technickou stránku - možnosti a rizika elektronického testování a s tím související logistické zabezpečení. Pilot bude obsahovat testy
z matematiky, českého a anglického jazyka.