Jarní probouzení - 2.C

Jarní probouzení - 2.C

V pondělí 18. 3. 2013 jsme se žáky třídy 2.C navštívili Lipku.Výukový program s názvem "Jarní probouzení" nezklamal, lektorky Pája a Blanka děti zabavily pohádkou, hrami, výrobou miniatlasu jarních květin, praktickými ukázkami květin přímo v zahradě apod. Do Lipky chodím s dětmi ráda, nejen proto, že se tam i já dozvím něco nového. Ovšem tentokrát jsme patrně to "probouzení" přehnali, začalo totiž chumelit a napadla opravdu obrovská hromada sněhu! Snad už nastane jaro...

Daniela Krejčí