Hovorové hodiny v pondělí 4. 6.

Hovorové hodiny v pondělí 4. 6.

V pondělí 4. 6. 2012 od 17 :00 se konají hovorové hodiny s hodnocením prospěchu a chování za 2. pololetí. Třídní učitelé budou ve svých kmenových učebnách a netřídní učitelé ve svých kabinetech (rozpis ve vestibulu školy).