Hovorové hodiny, Rada rodičů a schůzka k přijímacímu řízení na střední školy

Hovorové hodiny, Rada rodičů a schůzka k přijímacímu řízení na střední školy

V pondělí 7. ledna 2013 proběhnou v čase od 17:00 do 18:30 konzultační hovorové hodiny s průběžným hodnocením klasifikace a chování v 1. pololetí. Třídní učitelé budou ve svých kmenových třídách, netřídní učitelé ve svých kabinetech a pracovnách.

Poté od 18:30 proběhne v prostorách školní stravovací místnosti důležitá informační schůzka pro rodiče žáků 9. ročníku a rodiče zájemců o studium na střední škole z 5. a 7. ročníku s aktuálními informacemi pro přijímací řízení na středních školách.

Hovorovým hodinám bude předcházet schůzka Rady rodičů - od 16:15 ve sborovně školy. Hlavním bodem bude organizace Reprazentačního plesu Bakalky.