Cambridge kurzy pro 1. stupeň

Cambridge kurzy pro 1. stupeň

Tak jako každým rokem, i letos připravujeme kurzy angličtiny jako přípravu na Cambridge zkoušky, které mohou žáci skládat od 3. ročníku (nejsou však povinné) a to postupně v úrovních Starters, Movers, Flyers. Pro druhé ročníky nabízíme také Cambridge kurz (kroužek angličtiny), který je dobrou přípravou nejen na zkoušky Cambridge YLE. V návaznosti na tyto YLE zkoušky jsme nabídli kurzy Cambridge i žákům 2. stupně, kde je možnost připravit se na zkoušky vyšších úrovní (KET, PET, popř. FCE).

Cambridge kurzy pro žáky 2. - 5. ročníků

- kurz nabízí rozšíření slovní zásoby, gramatických jevů a komunikativních dovedností

- kurz je dobrou přípravou pro následné úspěšné vykonání zkoušky Cambridge YLE

- cena kurzu je 1400 Kč, hrazen je bezhotovostně (více informací pro přihlášení)

- všechny kurzy Cambridge začínají v týdnu od 30. 9. 2013 a končit budou v polovině kětna 2014

- z organizačních důvodů jsou vypsány 3 termíny kurzu po každý ročník / úroveň, ty budou přednostně naplněny žáky podle data odevzdaných přihlášek, nejpozději do 16. 9. 2013

- více informací dostanou žáci po odevzdání návratky a přihlášení do kurzu

- žákům 3. - 5. ročníků (úrovní Starters - Flyers) budou objednány učebnice v hodnotě cca 300 Kč, která se bude platit při předání hotově

- ve spolupráci s British Council se budou konat v polovině května 2014 na naší škole zkoušky Cambridge YLE, kterých se většina žáků absolvující kurz účastní

Nabízíme tyto termíny:

PreSTARTERS (2. ročníky): po 12:45, st 11:50, st 12:45

Starters (většinou 3. roč.): st 7:00, st 12:45, čt 12:45

Movers (většinou 4. roč.): st 7:00, st 12:45, čt 12:45

Flyers (většinou 5. roč.): út 12:45, st 7:00, čt 12:45