Výsledky recitační soutěže ve ŠD

Výsledky recitační soutěže ve ŠD

V pátek 5. 2. 2010 proběhla ve školní družině recitační soutěž
"KŘIŠŤÁLOVÁ STUDÁNKA". Děti soutěžily ve 2 kategoriích.
V I. kategorii soutěžilo 18 žáků 1. a 2. ročníků.
Porotu nejvíce zaujal přednes básně "CILKA a BARBIE"
Lenky Bezchlebové (2. B), která se umístila na 1. místě. 
Pavla Riederová (2. A )
získala 2. místo za přednes básně
"O ČERVENÉ KARKULCE" a Nela Kubů (2.B)  místo 3. za přednes
básně "LAMA LÍDA".
Ve II. kategorii soutěžilo 13 žáků 3. - 5. ročníků.
1. místo získala Kateřina Kolčavová (4. A), 
na 2. místě se umístila Markéta Řezáčová (4. C), která poutavě 
přednesla báseň "O nezvedených kůzlatech" a Lucie Štýblová (3. C)
s básní "KLOUZAČKA". Martin Pech (3. A) s veselou básní
"ANITKA SANITKA" a Markéta Čapáková (3. C) s básní "Ušaté zelí"
obsadili 3. místo. 
Kromě těchto oceněných básní zaujala porotu i diváky řada dalších, např.
báseň "Nejchytřejší kluk" v podání V. Langa (3. C), nebo báseň
"Obchodní řetězce, kterou přednesl Š. Hájek (5. C).
Všem soutěžícím patří velká pochvala za pěkné a poutavé recitace,
oceněným žákům blahopřejeme!