Výsledky dotazníkového šetření v 1. a 2. ročnících

Výsledky dotazníkového šetření v 1. a 2. ročnících

Mgr. Pavel Hodál

Dne 15. 11. 2010 jsme na třídních schůzkách požádali rodiče v 1. a 2. ročnících o vyplnění dotazníku, který se týkal zahájení povinné školní docházky na naši škole. Odpovědělo nám celkem 120 zákonných zástupců a výsledky této ankety Vám předkládáme k nahlédnutí.