Školní projekt "Od semínka k lesu" ve 3.B a 4.C

Školní projekt "Od semínka k lesu" ve 3.B a 4.C

Žáci 3.B a 4.C se pod vedením svých třídních vyučujících zapojili do dlouhodobého projektu "Od semínka k lesu".  Ve spolupráci s Rezekvítkem (Sdružení pro ekologickou výchovu a ochranu přírody) absolvují žáci během projektu dva výukové programy přímo ve třídě a jeden výukový program v terénu. Je pro ně připraveno 7 zajímavých pracovních listů.  Děti budou vedeny k pochopení ekosystému jako celku a také se seznámí s jeho dílčími částmi, budou vedeni k budování pozitivního vztahu k lesu a přírodě obecně, pochopí funkce lesa. V rámci projektu žáci zasejí semínka stromů do květináčků, budou o ně pečovat a v závěru projektu semenáčky vysadí na určené místo. Za několi let se děti možná projdou "svým" lesíkem.

třídní učitelky : Miluše Kucková a Petra Tomanová