Přihlášky do ŠD

Přihlášky do ŠD

V případě zájmu o školní družinu na příští školní rok 2010/2011
je třeba se přihlásit ve ŠD do 21. 6. 2010.
Později již nemusí být přihlášky kladně vyřízeny.