OBVODNÍ OLYMPIÁDA ŠKOLNÍCH DRUŽIN

OBVODNÍ OLYMPIÁDA ŠKOLNÍCH DRUŽIN

V úterý 11. 5. 2010 se konala na ZŠ Pavlovská v Kohoutovicích
OBVODNÍ OLYMPIÁDA ŠKOLNÍCH DRUŽIN.
Soutěžilo se ve třech atletických disciplínách:
hodu  kriketovým míčkem,skoku do dálky a běhu na 50 m.
Naši školní družinu reprezentovala v I. kategorii ( 1. a 2. tř.)
Marie Doležalová ze třídy 2. A a ve II. kategorii  ( 3. a 4. tř.)
Julie Wismanová ze třídy 3. C.
Obě děvčata se umístila na 1. místě. BLAHOPŘEJEME !