OBVODNÍ OLYMPIÁDA ŠKOLNÍCH DRUŽIN

OBVODNÍ OLYMPIÁDA ŠKOLNÍCH DRUŽIN

V úterý 11. 5. 2010 se konala na ZŠ Pavlovská v Kohoutovicích

OBVODNÍ OLYMPIÁDA ŠKOLNÍCH DRUŽIN.

Soutěžilo se ve třech atletických disciplínách:

hodu  kriketovým míčkem,skoku do dálky a běhu na 50 m.

Naši školní družinu reprezentovala v I. kategorii ( 1. a 2. tř.)

Marie Doležalová ze třídy 2. A a ve II. kategorii  ( 3. a 4. tř.)

Julie Wismanová ze třídy 3. C.

Obě děvčata se umístila na 1. místě. BLAHOPŘEJEME !