Nový kroužek - "Putování s přírodou"

Nový kroužek - "Putování s přírodou"

V letošním školním roce otvíráme na Bakalce zájmový kroužek "Putování s přírodou". Bude se týkat dětí ze 3. a 4. ročníků, bude probíhat jednou za 14 dní - vždy v úterý od 13:30 do 15:00 h ( začneme 5. 10. 2010 v učebně třídy 1.B). Během něj budeme poznávat rostliny a živočichy, budeme se učit číst v mapě, používat buzolu, morseovku a jiné tábornické dovednosti. Také nás čeká 4 - 5 sobotních výprav do přírody, různé hry a písničky. Daniela Krejčí