Informace o zkoušce Cambridge YLE

Informace o zkoušce Cambridge YLE

Rodičům žáků,

kteří navštěvují kurz Cambridge na 1. stupni, byly rozeslány informace o zkoušce Cambridge.

Vážení rodiče,
zkouška Cambridge na naší škole se letos uskuteční dne 14. 5. 2010.
Cena zkoušky pro kategorii Starters je 1 100,- Kč, pro Movers 1 250,- Kč a pro Flyers 1 300,- Kč. (Způsob platby bude včas upřesněn.)
Vyplněnou závaznou přihlášku ke zkoušce zašlete zpět do školy (vaše dítě předá vyučujícímu) nejpozději do pátku 26.2. 2010.
Š. Ocelíková

Více informací o této zkoušce se můžete dozvědět na stránkách školy a také na stánkách www.cambridgeesol.cz, v případě dotazů kontaktujte Aj 1.stupně.