Hovorové hodiny

Hovorové hodiny

V pondělí 11. ledna 2010  od 17:00 do 19:00 budou probíhat hovorové hodiny k informování zákonnných zástupců o prospěchu a chování žáků za 1. pololetí.