Hasík na Bakalce

Hasík na Bakalce

Žáci 2. a 6. ročníků se zúčastnili preventivního programu v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva - Hasík. Druháčci si dobře prohlédli, jak vypadá hasič, jakou má výstroj a výzbroj, učili se respektu z ohně a zásady, že oheň dětem do rukou opravdu nepatří. Šesťáci si zopakovali, co znají a rozšířili své znalosti o základy zdravovědy, pravidla evakuace a zásady ochrany při úniku nebezpečných látek. Rady, jak předcházet a také řešit mimořádné události byly samozřejmostí.

Děkujeme hasičským instruktorům z Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje.