Zahraniční studenti na Bakalce

Zahraniční studenti na Bakalce

V úterý 7. 4. 2009  hostila naše škola 8 studentů ze Španělska, Holanska a Řecka (budoucích učitelů cizích jazyků), kteří v rámci programu Erasmus v předmětu "Visiting of Schools" navštěvují specificky zaměřené školy.  Naši školu si zvolili pro její jazykovou profilaci a zároveň jako školu spolupracující s Pdf MU při výuce budoucích učitelů cizích jazyků.

Nejdříve hosté absolvovali prohlídku budovy školy a jejího vybavení, poté paní ředitelka PhDr. Yveta Gašparcová  seznámila přítomné s  charakterem a profilací školy. Studenti tak měli možnost srovnat předložené informace s jinými navštívenými školami a také školami v jejich vlasti. Dalším programem byla návštěva výuky  ve třídách na 1. stupni, kde studenti shlédli práci žáků a pedagogů v hodinách angličtiny. V jednotlivých hodinách se zahraniční studenti také dostali pod "ostrou palbu" otázek ze strany žáků - otázek na jejich rodnou zemi, a v souvislosti s Velikovočními svátky také na tradice a způsoby slavení Velikonoc v jejich zemi. 

V závěru proběhla neformální diskuse zahraničních studentů s našimi učiteli cizích jazyků a s vedením školy. V rámci této diskuse hosté velice pozitivně hodnotili vysokou úroveň jazykových kompetencí a komunikačních schopností  žáků, ale i nadstandardní vybavení školy a specifický školní vzdělávací program s vysokým počtem hodin cizích jazyků, včetně výuky některých předmětů v anglickém jazyce.

Věříme, že pro všechny zúčastněné (jak zahraniční hosty, tak i žáky a pedagogy naší školy) bylo naše společné setkání velmi příjemnou, pozitivní a podnětnou zkušeností.