Výsledky soutěže "O PUTOVNÍ KORUNKU DÍVKY ŠD"

Výsledky soutěže "O PUTOVNÍ KORUNKU DÍVKY ŠD"

V pátek 17. 4. 2009 proběhla ve školní družině soutěž o "PUTOVNÍ KORUNKU DÍVKY ŠD",
soutěžilo 9 děvčat z 1. - 4. tříd ve třech disciplínách: představení, volná disciplína a ztvárnění povolání.
Na 1. místě se umístila Natálie Nečasová (2. A), která si pro volnou disciplínu vybrala zpěv
a hru na klavír a porotu i diváky si získala jako p. učitelka.
2. místo obsadila Lucie Nevídalová (3. B), která zaujala porotu i diváky ztvárněním kuchaře
jako "HOLKA V AKCI".
3. místo patří Martině Kunckové (2. B), která předvedla hru na flétnu a baletní vystoupení.
Ocenění MISS SYMPATIE získala Aneta Menoušková (2. A).
Všem oceněným blahopřejeme !