Projekt "Den Země" na 1.stupni - 24. 4. 2009

Projekt "Den Země" na 1.stupni - 24. 4. 2009

 

 V pátek 24. 4. 2009 se na 1.stupni naší školy uskuteční projektové dopoledne v rámci oslav „Dne Země“.
Na tento den si jednotliví TU připraví pro děti projekty zaměřeny na ochranu životního prostředí, vztah člověka k prostředí, základní podmínky života, apod.
Dopolední činnosti proběhnou v netradičním seskupení dětí - děti od 1. do 5. třídy si samy vyberou (děti 1. a 2. roč. za pomoci TU), které aktivity se budou chtít v rámci projektu zúčastnit.
Ve středu 22.4.  budou zveřejněny na nástěnce ve 2. patře jednotlivé projekty se stručným popisem činnosti, popř. potřebnými pomůckami  a děti z jednotlivých tříd se zapíší podle svého výběru do skupiny k projektu. Počty zájemců ve skupinách jsou omezeny číslem 28.
V pátek 24.4.  se děti nejprve sejdou v kmenových třídách. Po organizačních záležitostech se děti přesunou do nových kolektivů, kde budou realizovány všechny aktivity dle plánu. Výuka tento den bude v 1. a  2. ročníku 4 vyučovací hodiny, ve 3. – 5. ročníku 5 vyučovacích hodin.
V projektovém dni bude využita individuální i skupinová práce dětí. Aktivity, při nichž se sejde třeba prvňáček s páťákem budou sloužit k osvojení a rozvoji klíčových kompetencí – práce v týmu, podpora vzájemných vztahů, řešení problému, rozvoj komunikačních dovedností, vyhledávání, třídění a zpracování informací apod. a také se budou vztahovat k průřezovým tématům  Environmentální výchova a  Osobnostní a sociální výchova, ..