Pěkné prázdniny

Pěkné prázdniny

Mgr. Pavel Hodál

Přejeme všem žákům, pracovníkům školy i rodičům pěkné prázdniny a budeme se těšit na školní rok 2009/2010.