Návštěva knihovny se ŠD

Návštěva knihovny se ŠD

Jako každý rok, i letos v září navštíví děti ze ŠD
pobočku Knihovny Jiřího Mahena na ulici Křížová.
Prvňáčci se mohou zapojit do projektu
Poprvé do školy - Poprvé do knihovny, a zadarmo
se v knihovně zaregistrovat.

23. 9. 2009 - V. a VI. oddělení ŠD
25. 9. 2009 - III. a IV. oddělení ŠD

Děti budou odcházet ze ŠD ve 13:45 hodin.
Návrat do ŠD je v 15:00 hodin.