Návštěva DIVADLA POLÁRKA se ŠD

Návštěva DIVADLA POLÁRKA se ŠD

V úterý 24. 3. 2009 navštíví děti 1. ročníků ze školní družiny divadelní představení
"Broučci" v divadle POLÁRKA. 

Odchod ze ŠD je ve 13:30 hodin, předpokládaný návrat je do 16:45 hodin.
Cena:    45 Kč na dítě
S sebou: 2 jízdenky za 7Kč