Kurz Cambridge pro 1.stupeň

Kurz Cambridge pro 1.stupeň

 

Informace o kurzu Cambridge – 1. stupeň

 

Jako každým rokem se děti 3. - 5. ročníků mohou připravit na zkoušku Cambridge v kurzech které probíhají od konce září do poloviny května. Děti druhých ročníků mohou využít přípravný kurz, o kterém se zazní potřebné informace v po 14. 9. 2009 od 16 hod v učebně 3.B.

 

Přihlášky do kurzů děti obdrží od svých třídních učitelů.

 

Kurz anglického jazyka - Cambridge bude probíhat v kategoriích  Starters,  Movers

 a  Flyers  a to vždy 6. vyučovací hodinu ve dnech :

Starters – Po, St, Čt

Movers – Po, St, Čt

Flyers – Po, St

 

Cena kurzovného je 1 200 Kč, platit se bude převodem z účtu. Splatnost je do 30. 10. 2009, v případě nedodržení termínu splatnosti bude účastník k  9. 11. 2009 z kurzu vyloučen.

Škola hromadně zakoupí pracovní sešit potřebný pro absolvování kurzu (cena je cca 300 Kč), hradit se bude v hotovosti na vyžádání.

Poplatek za zkoušku YLE, kterou žáci mohou složit v půlce května 2010, činí cca 1 600 Kč. (Přihláška na zkoušku a její platba proběhne ve 2. pololetí.)

 

Přihlášky do kurzu odevzdejte třídnímu vyučujícímu do 11. 9. 2009.

(Přihlášení po termínu již není možné!)

 

za kurz Cambridge  M. Martinková