Hasík ve škole - 2.třídy

Hasík ve škole - 2.třídy

Mgr. Iva Holá

Do 2. tříd zavítal v měsíci květnu dráček Hasík a s ním požárníci z hasičské stanice na ul. Lidická.

1. setkání se uskutečnilo dne 5.5. ve třídách 2.B a 2.C. Žáci se dověděli mnoho zajímavých informací o práci hasičů i jak se chovat při vzniku požáru, co dělat při popálení, vymýšleli příklady na dobrý a zlý oheň, prohloubili si znalosti o důležitých telefonních číslech a prakticky vyzkoušeli, jak telefonovat na tísňovou linku 150. Podívali se, jak vypadá oblek hasičů a co všechno k němu patří.

Další setkání s Hasíkem proběhnou dne 7.5. ve třídě 2.A, 27.5. ve třídách 2.C, 2.B a 28.5. v 2.A.

V červnu se můžeme těšit na návštěvu hasičské stanice na ul. Lidická.