Kroužek Psaní jako hraní

Kroužek Psaní jako hraní

První hodina kroužku Psaní jako hraní bude dne 21.9. ve 14:00 hodin. Přihlášené děti si budu vyzvedávat ve školní družině a po ukončení kroužku je opět do družiny odvedu. Platbu za kroužek prosím uhraďte nejpozději do 16.9.