Dyslektický kroužek

Dyslektický kroužek

2. 9. 2010

Dyslektický kroužek slouží dětem se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie...).

Na naší škole otevíráme tento kroužek již druhým rokem, může jej navštěvovat dítě na základě doporučení PPP, výchovného poradce ZŠ, třídního učitele či po osobní domluvě s vyučující. Budeme pracovat s materiály určenými pro reedukační skupiny pro děti se specifickými poruchami učení - pracovní listy, tajenky, doplňovačky, čtecí karty. Nezapomeneme i na zábavu, jako skládačky, hlavolamy, tangram, piškvorky, pexeso apod.

Kroužek bude probíhat vždy v úterý od 14.00  do 15.00, v případě velkého počtu zájemců bude termín upraven. Pro přihlášení použijte Přihlášku do kroužku ( žáci dostali od tř. uč.), popř. mě kontaktujte na kalusova@bakalka.cz. . Mgr. Kalusová Andrea