Dyskroužek 1.setkání

Dyskroužek 1.setkání

17. 9. 2009

 

Dyslektický kroužek
Na naší škole otvíráme tento školní rok dyslektický kroužek. Je určen žákům 1. – 5.tříd, kteří mají diagnostikovanou specifickou poruchu učení. Jde o individuální i skupinovou nápravnou péči, při které se využívají různé formy a metody práce, spolu s vhodnými pomůckami a materiály. Při reedukaci je zajištěna spolupráce s pracovníky PPP Brno. Nedílnou součástí práce bude i spolupráce s rodiči. Kroužek povede Mgr. Kalusová Andrea (1.A), která absolvovala speciální kurz Metody rozvoje specifických funkcí při práci se žáky s poruchami učení.
Začínáme v úterý 6.10. od 14.00 v učebně 208 (žluté patro)
Do kroužku můžete děti přihlašovat během celého školního roku.
Termíny : úterý 14.00 - 15.00 ,  kalusova@bakalka.cz.