Cambridge kurzy pro žáky 1. i 2. stupně

Cambridge kurzy pro žáky 1. i 2. stupně

Tak jako každým rokem, i letos připravujeme kurzy angličtiny jako přípravu na Cambridge zkoušky (nepovinné), které mohou žáci skládat od 3. ročníku a to postupně v úrovních Starters, Movers a Flyers (úroveň pro 5. ročník, která v Evropském referenčním rámci pro jazyky odpovídá úrovni A2). V návaznosti na tyto YLE (Young Learners) zkoušky nabízíme také kurzy Cambridge pro žáky 2. stupně, kde je možno připravit se na zkoušky vyššich úrovní (KET, PET, popř. FCE).

Cambridge kurzy:

- nabízí rozšíření slovní zásoby, gramatických jevů a komunikativních dovedností

- jsou dobrou přípravou pro následné úspěšné vykonání mezinárodních zkoušek Cambridge

- cena kurzu je 1500 Kč, bude hrazen bezhotovostně (více informací po přihlášení)

- všechny kurzy Cambridge začínají v týdnu od 3. 10. 2016

- otevření nabídnutých tremínů bude záviset na dostatečném naplnění, v opačném případě upřednostňujeme přihlášky podle data odevzdání

- další materiály pro výuku budou hrazeny zvlášť

- více informací v jednotlivých přílohách (žáci dostávali podrobnější info na letácích)