Výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2019/2020

Výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2019/2020

10. 5. 2019Mgr. Pavel Hodál

Výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2019/2020

číselný identifikátor dítěte výsledek
1058539528 přijat/a
1068313088 nepřijat/a
1624499776 nepřijat/a
1652403712 nepřijat/a
1653938176 nepřijat/a
1709110016 přijat/a
1748586496 nepřijat/a
1887548928 přijat/a
1834880512 přijat/a
1861417952 přijat/a
1972734464 nepřijat/a
2029515008 nepřijat/a
2082448354 nepřijat/a
2087794569 nepřijat/a
2145022976 přijat/a
2156806440 přijat/a
2226046976 přijat/a
2267339264 nepřijat/a
2342495744 nepřijat/a
2434137697 nepřijat/a
2442021568 přijat/a
2506207872 přijat/a
2539092736 přijat/a
2579141123 přijat/a
2715836897 nepřijat/a
2833270784 nepřijat/a
2856044032 přijat/a
2926481929 nepřijat/a
2928398336 přijat/a
3032813056 nepřijat/a
3075147776 přijat/a
3094328832 nepřijat/a
3201502208 nepřijat/a
3277048832 přijat/a
3352869376 nepřijat/a
3361252736 nepřijat/a
3393309312 přijat/a
3409620992 nepřijat/a
3423795456 přijat/a
3456404736 přijat/a
3458763648 správní řízení přerušeno
3490980352 nepřijat/a
3548737286 nepřijat/a
3653709824 přijat/a
3676413661 přijat/a
3928811286 nepřijat/a
3942362169 přijat/a
3976521728 přijat/a
3991145694 nepřijat/a
4268253824 nepřijat/a
4285763680 přijat/a
4288461568 přijat/a
4395340288 přijat/a
4430212096 odklad školní docházky
4467394432 nepřijat/a
4510196736 přijat/a
4575693252 nepřijat/a
4576128512 přijat/a
4596198461 přijat/a
4596903424 odklad školní docházky
4619842048 přijat/a
4786435072 přijat/a
4837257216 odklad školní docházky
5029352448 nepřijat/a
5096426688 přijat/a
5105472486 přijat/a
5148904961 nepřijat/a
5315251240 přijat/a
5374773192 nepřijat/a
5460147712 nepřijat/a
5533160965 nepřijat/a
5583555217 přijat/a
5626876928 nepřijat/a
5667764992 nepřijat/a
5718741504 nepřijat/a
6059960064 přijat/a
6062779904 přijat/a
6072344964 nepřijat/a
6137776647 přijat/a
6306592768 nepřijat/a
6327585536 přijat/a
6371317764 přijat/a
6372018944 nepřijat/a
6405963521 odklad školní docházky
6460878336 přijat/a
6482904896 nepřijat/a
6545697792 nepřijat/a
6549404166 přijat/a
6726139392 přijat/a
6936161792 přijat/a
7010112768 přijat/a
7052482816 přijat/a
7065208327 přijat/a
7192143872 nepřijat/a
7201653184 přijat/a
7379685184 přijat/a
7384391683 nepřijat/a
7446653376 nepřijat/a
7473036288 přijat/a
7478405125 přijat/a
7508992873 nepřijat/a
7636116481 nepřijat/a
7665536128 přijat/a
7775451136 nepřijat/a
7780350464 nepřijat/a
7785281024 nepřijat/a
7815526272 nepřijat/a
7830447616 přijat/a
7872691221 přijat/a
7879413769 přijat/a
7923303681 přijat/a
8040824832 přijat/a
8040981888 přijat/a
8042648832 nepřijat/a
8053436416 nepřijat/a
8056465152 přijat/a
8062917126 nepřijat/a
8091932672 přijat/a
8116420608 nepřijat/a
8375624704 přijat/a
8435630592 nepřijat/a
8592882688 přijat/a
8665961472 přijat/a
8711517184 přijat/a
8933017683 přijat/a
8942050816 přijat/a
8964577024 přijat/a
8980587524 přijat/a
9036847365 přijat/a
9154067968 nepřijat/a
9351720448 přijat/a
9395287043 přijat/a
9418597376 nepřijat/a
9471267072 nepřijat/a
9586544256 přijat/a
9602271744 nepřijat/a
9644269448 nepřijat/a
9654598656 nepřijat/a
9680007682 přijat/a
9868739328 nepřijat/a
9926622592 nepřijat/a
9946536448 nepřijat/a
9948743686 přijat/a
9982874244 nepřijat/a