Výsledky zápisu 2017

Výsledky zápisu 2017

9. 5. 2017Mgr. Pavel Hodál

Výsledky rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018.

Výsledky jsou řazeny podle jedinečných číselných identifikátorů.


číselný identifikátor dítěte výsledek
1350513664 nepřijat/a
1368159363 přijat/a
1369237767 přijat/a
1378706816 nepřijat/a
1396270848 přijat/a
1438682368 nepřijat/a
1448964608 nepřijat/a
1465427968 přijat/a
1509835136 nepřijat/a
1783542784 přijat/a
1790979072 přijat/a
1823215744 přijat/a
1863243528 nepřijat/a
1950411525 přijat/a
1987815936 nepřijat/a
1990972161 nepřijat/a
2033390976 přijat/a
2080529925 nepřijat/a
2129970944 přijat/a
2153089024 přijat/a
2155635283 přijat/a
2226092672 přijat/a
2252190208 přijat/a
2366915456 přijat/a
2467796864 přijat/a
2537379968 přijat/a
2637127684 nepřijat/a
2656506368 nepřijat/a
2703296128 zpětvzetí žádosti
2704444928 přijat/a
2784077824 nepřijat/a
2799111424 nepřijat/a
3096780889 přijat/a
3124511744 nepřijat/a
3263605248 přijat/a
3267841281 přijat/a
3278712644 přijat/a
3325081629 nepřijat/a
3350332928 přijat/a
3375517696 přijat/a
3411746816 přijat/a
3477772815 přijat/a
3487125888 nepřijat/a
3546893312 přijat/a
3596973056 nepřijat/a
3602851845 přijat/a
3799520256 nepřijat/a
3895441408 přijat/a
4051997696 přijat/a
4099657728 přijat/a
4140398464 přijat/a
4157542464 přijat/a
4225550272 přijat/a
4226088448 přijat/a
4274485504 přijat/a
4332670464 nepřijat/a
4343808738 nepřijat/a
4372272128 přijat/a
4450672768 přijat/a
4629389312 přijat/a
4750328248 přijat/a
4806484124 nepřijat/a
4836689782 nepřijat/a
4935759367 přijat/a
5007900161 přijat/a
5020231936 přijat/a
5349320328 nepřijat/a
5387219712 přijat/a
5390327296 přijat/a
5475989504 přijat/a
5531593619 nepřijat/a
5595626246 nepřijat/a
5620444164 přijat/a
5635428352 nepřijat/a
5700381184 přerušení správního řízení
5706540608 nepřijat/a
5773018112 nepřijat/a
5781368576 přijat/a
5799572483 nepřijat/a
5865194496 nepřijat/a
5878312448 přijat/a
5892186848 přijat/a
5902408832 přijat/a
6076599936 přijat/a
6309811276 nepřijat/a
6338032384 přijat/a
6372047104 nepřijat/a
6437442048 přijat/a
6527332352 přijat/a
6540557824 nepřijat/a
6590753792 přijat/a
6598142336 přijat/a
6617035008 nepřijat/a
6656064512 nepřijat/a
6696585472 přijat/a
6798111232 nepřijat/a
6839118336 nepřijat/a
6894305289 odklad školní docházky
6909760207 nepřijat/a
6986411776 nepřijat/a
7000552324 nepřijat/a
7014331904 přijat/a
7023020166 přijat/a
7155895552 nepřijat/a
7182194432 přijat/a
7212411904 nepřijat/a
7265199104 přijat/a
7345646208 nepřijat/a
7352583168 odklad školní docházky
7440395526 nepřijat/a
7513698816 přijat/a
7524592128 nepřijat/a
7567541344 odklad školní docházky
7585518992 přijat/a
7634656845 přijat/a
7638178048 přijat/a
7699846528 nepřijat/a
7794901764 přijat/a
7800775689 nepřijat/a
7807197449 nepřijat/a
7811831296 nepřijat/a
7813156864 přijat/a
8029235712 přijat/a
8031050242 nepřijat/a
8070338568 přijat/a
8083593216 nepřijat/a
8114418432 nepřijat/a
8282977287 nepřijat/a
8315967488 nepřijat/a
8335908224 přijat/a
8347740672 nepřijat/a
8377522432 nepřijat/a
8433929216 nepřijat/a
8446051968 odklad školní docházky
8467008814 nepřijat/a
8534892032 nepřijat/a
8613303044 přijat/a
8697635842 přijat/a
8729400832 nepřijat/a
8795349765 přijat/a
8904394242 přijat/a
8990304768 nepřijat/a
8998048544 přijat/a
9027893766 přijat/a
9079104128 nepřijat/a
9182919424 nepřijat/a
9351966083 přijat/a
9380500487 přijat/a
9386929152 nepřijat/a
9413916928 přijat/a
9430758912 nepřijat/a
9433015296 přijat/a
9560061952 nepřijat/a
9577015168 nepřijat/a
9589984768 přijat/a
9591686656 nepřijat/a
9594210304 přijat/a
9618342144 nepřijat/a
9642725376 přijat/a
9703219258 přijat/a
9843525632 přijat/a
9843640832 přijat/a
9843677248 přijat/a
9906799365 přijat/a
9912259648 nepřijat/a
9916449285 nepřijat/a
9923058944 přijat/a