Výsledky zápisu 2015

Výsledky zápisu 2015

Výsledky rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání pro školní rok 2015/2016

kód dítěte výsledek rozhodnutí o přijetí dítěte na ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8
15/10 přijato
15/11 nepřijato
15/12 nepřijato
15/13 přijato
15/14 přijato
15/15 přijato
15/16 nepřijato
15/17 odklad školní docházky
15/18 přijato
15/19 nepřijato
15/20 přijato
15/21 nepřijato
15/22 přijato
15/23 nepřijato
15/24 nepřijato
15/25 přijato
15/26 přijato
15/27 nepřijato
15/28 nepřijato
15/29 přijato
15/30 přijato
15/31 přijato
15/32 nepřijato
15/33 nepřijato
15/34 nepřijato
15/35 přijato
15/36 nepřijato
15/44 přijato
15/45 přijato
15/46 nepřijato
15/47 přijato
15/48 nepřijato
15/49 přijato
15/50 nepřijato
15/51 nepřijato
15/52 přijato
15/53 nepřijato
15/54 přijato
15/55 přijato
15/56 nepřijato
15/57 nepřijato
15/58 přijato
15/59 nepřijato
15/60 přijato
15/61 přijato
15/62 nepřijato
15/63 nepřijato
15/64 nepřijato
15/65 nepřijato
15/66 přijato
15/67 nepřijato
15/68 nepřijato
15/69 nepřijato
15/70 nepřijato
15/71 přijato
15/72 přijato
15/73 nepřijato
15/80 přijato
15/81 nepřijato
15/82 přijato
15/83 přijato
15/84 přijato
15/85 nepřijato
15/86 přijato
15/87 nepřijato
15/88 přijato
15/89 nepřijato
15/90 nepřijato
15/91 nepřijato
15/92 nepřijato
15/93 nepřijato
15/94 přijato
15/95 přijato
15/96 přijato
15/97 přijato
15/98 přijato
15/99 přijato
15/100 přijato
15/101 přijato
15/102 přijato
15/103 nepřijato
15/104 nepřijato
15/110 přijato
15/111 nepřijato
15/112 přijato
15/113 přijato
15/114 přijato
15/115 přijato
15/116 nepřijato
15/117 nepřijato
15/118 přijato
15/119 přijato
15/120 přijato
15/121 nepřijato
15/122 přijato
15/123 přijato
15/124 přijato
15/125 přijato
15/126 přijato
15/127 přijato
15/128 přijato
15/129 nepřijato
15/130 přijato
15/131 nepřijato
15/132 nepřijato
15/133 přijato
15/134 přijato
15/135 přijato
15/140 přijato
15/141 přijato
15/142 přijato
15/143 nepřijato
15/144 nepřijato
15/145 nepřijato
15/146 přijato
15/147 přijato
15/148 nepřijato
15/149 nepřijato
15/150 přijato
15/151 nepřijato
15/152 nepřijato
15/153 nepřijato
15/154 nepřijato
15/155 nepřijato
15/156 přijato
15/157 nepřijato
15/158 nepřijato
15/159 řízení přerušeno
15/160 přijato
15/161 nepřijato
15/162 přijato
15/163 přijato
15/164 přijato
15/165 nepřijato
15/166 nepřijato
15/167 nepřijato
15/168 nepřijato
15/170 nepřijato
15/171 nepřijato
15/172 nepřijato
15/173 nepřijato
15/174 nepřijato
15/175 nepřijato
15/176 nepřijato
15/177 nepřijato
15/178 nepřijato
15/179 přijato
15/180 přijato
15/181 nepřijato
15/182 přijato
15/183 nepřijato
15/184 přijato
15/185 nepřijato
15/186 přijato
15/187 přijato
15/188 nepřijato
15/189 nepřijato
15/190 přijato
15/191 nepřijato
15/192 nepřijato
15/193 nepřijato
15/194 přijato
15/195 nepřijato
15/196 přijato