Smart Bricks programování ve 3.A

Smart Bricks programování ve 3.A

28. 6. 2022

V pondělí 27. června si děti ze třídy 3.A vyzkoušely pod vedením odborníků ze Smart Bricks programovat. Za pomoci programovací stavebnice Lego a tabletů se vžily do výroby kosmického vozítka, navrhly účel jeho využití ve vesmíru a samy jej pak po jeho sestavení a naprogramování - jako jedinečně pracující originál - prezentovaly před třídou. Využily tak svou fantazii, zručnost, dosavadní znalosti, logické myšlení, schopnost spolupráce a prezentace. Odborníky ze Smart Bricks byly děti ze 3.A opakovaně chváleny za všechny tyto využité aspekty. Ve srovnání se třídami z jiných škol se naše 3.A ukázala jako špičkově pracující třída.

Děkujeme samozřejmě pracovníkům ze Smart Bricks, že navštívili naši třídu se svým skvělým programem, který děti velmi zaujal a motivoval pro podobné aktivity do budoucna.