Chemická olympiáda

Chemická olympiáda

Vedle soutěže "Hledáme nejlepšího mladého chemika", která je výhradně soutěží žáků základních škol,  se naši žáci zapojují také do Chemické olympiády, kde už svádí nerovný boj se studenty víceletých gymnázií. Ti  mají  většinou už o 1 rok studia chemie navíc. Přesto to nevzdáváme a snažíme se jim zdatně konkurovat.

Do  letošního  školního kola Chemické olympiády se na Bakalce přihlásilo a také vše úspěšně dokončilo historicky nejvíce žáků - 10. Utkali se v teoretické části, kdy plnili úkoly v rámci domácího samostudia,  zdolali náročnější laboratorní úlohy praktické části a napsali kontrolní test. Výsledkem jejich soutěžení bylo po sečtění výsledků za jednotlivé části  následující pořadí:

1. místo: Anna Novotná 9. A

2. místo: David Korbel 9. C

3. místo: Marie Viktorinová 9. C 

Dalšími úspěšnými řešiteli byli: Anna Alexandra Novotná 9. C, Goran Todorovič 9. C, Terezie Růžičková 9. A, Matěj Tesař 9. A, Tereza Jelínková 9. A, Pavel Vojtek 9. B a Jan Kysela 9. A

První 3 soutěžící postoupili do okresního kola, které proběhlo na SPŠCH dne 3. 3. 2022

Zde se nejlépe uspěla Marie Viktorinová na výborném 14. místě, ovšem jako  první ze žáků brněnských základních škol.

Také další dva soutěžící David Korbel a Anna Novotná se umístili na výborném  4., resp. 5. místě mezi žáky ZŠ v Brně, celkově na 19. a 20. místě.

Děkujeme všem zmíněným žákům za zapojení do Chemické olympiády a reprezentatům v okresním kole také za vzornou reprezentaci školy.

Výsledky si můžete prohlédnout na www.olympiada.vscht.cz