Zápis pro školní rok 2021/2022

Zápis pro školní rok 2021/2022

Ředitelka školy stanovuje v souladu § 46, odst. 1 Zákona 561/2004 Sb. v platném znění termín zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání ve dnech 22.-24. 4. 2021

Termíny a časy zápisu

 •  čtvrtek 22. 4. 2021 od 14:30 do 18:00 hodin
 •  pátek  23. 4. 2021 od 14:30 do 18:00 hodin
 •  sobota 24. 4. 2021 od 9:00 do 15:00 hodin 

Zápis bude uzavřen 24. 4. 2021 v 15 hodin.

V souladu s cílovou kapacitou školy, zapsanou ve školském rejstříku, je možné otevřít ve školním roce 2021/2022 tři třídy 1. ročníku s kapacitou 75 žáků. Jejich naplněnost je podmíněna psychohygienickými podmínkami a vazbou na společné vzdělávání.

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 1.  do datové schránky školy: 4c2mj24
 2.  e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email),
 3.  poštou,
 4.  osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

ad 2. Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem
bez uznávaného  elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

ad 4. V případě osobního podání je možné toto učinit pouze v těchto termínech a časech:

 • čtvrtek 22. 4. 2021 od 14:30 do 18:00 hodin
 •  pátek  23. 4. 2021 od 14:30 do 18:00 hodin
 •  sobota 24. 4. 2021 od 9:00 do 15:00 hodin 

Elektronická žádost

Podmínkou zápisu je vyplněná a doručená žádost do 24. 4. 2021 do 15:00 hodin. Tuto žádost získáte na adrese http://zapisdozs.brno.cz (datum otevření registrace 1. 3. 2021). Tato registrace (číselný identifikátor) je podmínkou pro evidenci vaší přihlášky u nás ve škole.

 1.  Vyplňte elektronickou žádost k přijetí k základnímu vzdělávání na  http://zapisdozs.brno.cz
 2.  Tím získáte jedinečný číselný identifikátor.
 3.  Žádost si vytiskněte, uložte.

Ti, kteří už měli rezervovaný termín a čas pro zápis na naší škole, už tuto žádost mají vygenerovanou.
Stačí ji jen podepsat a doručit dle výše uvedených možností doručení.

Jak bude zápis probíhat?

Proběhne pouze formální část zápisu (podání Žádosti o přijetí do 24. 4. 2021 
do 15:00 hodin
), motivační část se neuskuteční.
Aktuální Směrnice s kritérii pro přijímání žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 je zveřejněna v sekci Dokumenty/Směrnice i v sekci Aktuality.

Povinně zveřejňované informace naleznete ZDE.

Kdy budou výsledky?

Výsledky budou zveřejněny v sekci Aktuality a na výlepu u hlavního vchodu školy  v zákonné lhůtě dle správního řádu (do 30 dnů od podání žádosti ke vzdělávání). Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete požádat o jeho vydání telefonicky nebo emailem vedeni@bakalka.cz.