Upozornění na úpravu rozvrhu on-line výuky

Upozornění na úpravu rozvrhu on-line výuky

Vážení rodiče, milí žáci,

 

nepřehlédněte změnu rozvrhu on-line výuky. Již v tomto týdnu proběhlo navýšení počtu hodin synchronní výuky
pro I. stupeň. Obdobné úpravy chytáme i pro II. stupeň, rozvrh pro žáky VI. - IX. ročníku  bude platný od 8.3.2021.