Testování INVENIO ve 4. ročnících

Testování INVENIO ve 4. ročnících

Na Bakalce se dlouhodobě věnujeme problematice péče o nadané žáky. Proto jsme se rozhodli zapojit do aktivit krajského projektu Podpora vzdělávání nadaných žáků v Jihomoravském kraji. Projekt realizuje JCMM ve spolupráci s psychology z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Hlavním řešitelem projektu je Jihomoravský kraj, který si klade za cíl vytvořit ucelený a fungující systém identifikace a podpory nadaných žáků, jejich rodičů a pedagogů.

Testování umožní identifikaci nadaných čtvrťáků na naší škole a tím nám pomůže nasměrovat podporu těm žákům, kteří budou identifikovaní jako nadaní.                                                                                                                                               Testování bude probíhat na naší škole od 10. do 15. prosince 2021.