Organizace zahájení školního roku

Organizace zahájení školního roku

Vážení rodiče, milí žáci, 

vítejte na prahu nového školního roku. Přejeme vám, aby školní rok již probíhal bez přerušení provozu a zásadních omezení. Těšíme se na naše společné zážitky a doufáme, že budete moci využít v plném rozsahu pestrou vzdělávací nabídku školy.

Máme pro Vás několik důležitých informací k zahájení školního roku 2021/2022.

Organizace prvního školního týdne:

  • Ve středu 1. 9. 2021 začíná vyučování pro 2. -8. ročníky v 7:55 a končí v 8:45, s ohledem na časový průběh testování nejpozději v 9:00.
  • Slavnostní zahájení školní docházky pro žáky 1. ročníku proběhne od 8:30 v tělocvičně školy, potom se žáci se svými rodiči a patrony z 9. ročníku odejdou do kmenových tříd. Předpokládané ukončení pro 1. a 9. ročníky je v 10:00 hodin.
  • Provoz školní družiny je od 1. 9. zajištěn v čase od 6:30 do 17:30 hodin.
  • Ve čtvrtek 2. 9. a v pátek 3. 9. 2021 budou mít žáci 2. -5. ročníku 4 vyučovací hodiny, žáci 6. -9. ročníku 5 vyučovacích hodin. 
  • Žáci 1. tříd budou mít informace o počtu vyučovacích hodin v deníčcích, které dostanou první školní den.
  • V prvním školním týdnu bude výuka v režii třídních učitelů zaměřená na socializační aktivity žáků, výuka podle rozvrhu v plném rozsahu  začne v pondělí 6. 9. 2021.
  • Rozvrhy hodin jednotlivých tříd jsou k dispozici na webu školy.
  • Na společné prostory školy se vztahuje povinnost nosit roušky.

Informace k testování žáků v souladu s manuálem MŠMT

  • Testování žáků 2. -9. ročníku antigenními testy na COVID-19 proběhne ve škole  1. , 6. a 9. září 2021, u žáků 1. ročníku 2.,  6. a 9. září vždy první vyučovací hodinu. Testovat se nemusí již naočkovaní žáci po doložení potvrzení o ukončeném očkování, po prodělání nemoci Covid-19 (nejdéle 180 dní od 1. pozitivního testu), případně  žáci, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (PCR ne starší 7 dní, antigen ne starší 3 dny). Všechny dokumenty musí doložit 1. 9. 2021 třídnímu učiteli. V případě, že se žák nepodrobí povinnému testování, musí po celou dobu pobytu ve škole nosit roušku nebo respirátor.

Provoz školní jídelny: ve středu 1. 9. 2021 se obědy vydávají v době od 9:00 do 11:00, 2. a 3. září do 13:15 dle rozpisu ukončení výuky. Od 6. 9. 2021 již podle rozvrhu jednotlivých tříd.