Informace k návratu žáků do škol

Informace k návratu žáků do škol

Vážení rodiče,

v souvislosti s povinností plošného testování při návratu žáků do škol od 12. 4. 2021 Vás žádáme zejména v tomto prvním testovacím dni o dochvilnost. Testování žáků je plánováno na začátek první vyučovací hodiny.

V tento den přivítáme  osobní přítomnost zákonného zástupce žáků 1.-3. ročníku, který bude asistovat při testování svého dítěte.

Další důležité informace:

  • Provoz školní družiny není omezen, žáci, kteří přijdou do ranní družiny do 7:30 budou otestováni při vstupu do školy.
  • Zákonný zástupce vybaví žáka potřebným množstvím roušek, které bude používat po celou dobu pobytu ve škole.
  • Výjimkou ze zákazu vstupu cizí osoby do budovy školy  je umožnění vstupu zákonných zástupců za účelem asistence u testování žáka 1. 3. ročníku.
  • Dospělé osoby mohou vstoupit do budovy školy jen s respirátorem.
  • Po příchodu do školy přejdou žáci rovnou do učebny (neprochází přes šatny).
  • Výjimku z povinného testování budou mít pouze žáci, jejichž zákonní zástupci doloží buď Certifikovaný výsledek PCR testu nebo antigenního testu na Covid 19 ne starší než 48 hodin, a nebo potvrzení o prodělaném onemocnění (laboratorně potvrzené) ne déle než 90 dnů.
  • Po ukončení ranního testování bude výuka pokračovat dle rozvrhu pro presenční výuku. Předměty, které nemohou být z důvodu epidemických omezení vyučovány v plném rozsahu budou využity k procvičování  a upevňování základního učiva.
  • Žádáme rodiče, aby v zájmu optimální psychické připravenosti na samotestování dětí využili materiálu MŠMT – viz: https://youtu.be/BmDnd140UH4

                                         https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-singclean.pdf