Obvodní kolo PĚVECKÉ SOUTĚŽE ŠKOLNÍCH DRUŽIN

Obvodní kolo PĚVECKÉ SOUTĚŽE ŠKOLNÍCH DRUŽIN

Ve středu 12. 2. 2020 se děti z naší školní družiny,
Anna Bursíková (1. C), Antonín Přikryl (1. A), Jan Verner (3. C),
Nela Daňhelová (4. A) a Viktorie Kozánková (5. A)
zúčastnily obvodního kola PĚVECKÉ SOUTĚŽE ŠKOLNÍCH DRUŽIN
"SUPERSTAR"
, které se konalo na ZŠ Svážná.
Jan Verner ze třídy 3. C se umístil na 1. místě ve II. kategorii (žáci 3. a 4. ročníků)
a postupuje tak do městského kola.
Nela Daňhelová ze třídy 4. A získala 1. místo ve II. kategorii (žákyně 3. a 4. ročníků),
a také postupuje do městského kola.
Viktorie Kozánková ze třídy 5. A získala krásné 2. místo ve III. kategorii (žákyně 5. ročníků).

Všem oceněným blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.