Informace školní družiny

Informace školní družiny

Vážení rodiče,
platba za školní družinu za období, kdy bude přerušen její provoz
(od 14. 10. 2020 do data obnovení provozu), bude vrácena v měsíci lednu 2021.