Informace školní družiny

Informace školní družiny

Vážení rodiče,
po návratu dětí do školy a obnovení provozu školní družiny,
bude k dispozici pouze elektronický systém vyzvedávání.
Vyzvedávání ze školní družiny bude možné pouze čipy.
V případě zapomenutí, ztrátě čipu, popř. další změně 
odchodu bude nutné vyplnit formulář, který bude ke stažení
na webových stránkách školy a také bude k dispozici 
v jednotlivých odděleních školní družiny.