Doplňující informace k dobrovolné docházce

Doplňující informace k dobrovolné docházce

Mgr. Leona Chromá

1.    Dobrovolná docházka přihlášených žáků 1.-5. ročníků bude probíhat v pondělí-pátek.

2.     Příchod do školy třemi vchody – dle rozpisu:

        1.-3. r….7:30-8:00

        4.-5. r.    8:00-8:15

        Výjimky budou možné po osobní domluvě pouze u sourozenců.

3.     Vzdělávací aktivity:

-         obsah školních výukových aktivit bude odpovídat obsahu distančního vzdělávání žáků a koordinuje je třídní učitel

-         předpokládaný rozsah:

         7:30-8:15 - začátek

         11:30-13:00 – konec dopoledních aktivit

-         přesné časy budou upřesněny pro jednotlivé dětské skupiny dle počtu přihlášených žáků

-         vydávání obědů bude organizováno dle pokynů MŠMT ke školnímu stravování

4.     Odpolední výukové aktivity budou probíhat ve stejné místnosti jako dopolední aktivity, koordinuje třídní učitel.

5.     O zařazení žáků do dětských skupin a pedagogickém vedení rozhoduje ředitelka školy v souladu s organizačními     možnostmi školy. Primárně se budeme snažit děti zařazovat dle tříd, maximálně dle ročníku. Neuvažujeme o vytváření skupin napříč ročníky.

6.     Zajištěné hygienické prostředky:

-         dezinfekční rohože při vstupu

-         bezdotykové dezinfekční stojany

-         dezinfekce v každé třídě a na toaletách

-         mýdla, voda, osoušeče rukou nebo papírové ubrousky v každé třídě a na toaletách

-         pravidelná dezinfekce školních prostor