Zasedání ŽP únor

Zasedání ŽP únor

Dnešního zasedání se neúčastnila třída 7. B.

Projednávali jsme:

1) turnaj ve florbale (zajistí 6. A a 8. C), pravidla visí na nástěnce ŽP, turnaj začne po jarních prázdninách

2) turnaj v Piškvorkách (zajistí 9. A) zatím si udělat třídní kola, v březnu proběhne školní kolo

3) charita - předání peněz z Vánočního jarmarku (třídy 8. A a 8. B), peníze předáme Ellince z Chrlic

4) jarní výzdoba tříd do 4.4.

5) sběr papíru - březen (zajistí 8. B)

6) přichystat soutěže na Zahradní slavnost, každá třída na příštím zasedání přednese 4-5 soutěží (aktivit), které by se mohly pro žáky I. stupně zrealizovat. Budou předány organizátorům z I. stupně a následně se vybere 11 soutěží, které jednotlivé třídy zajistí.

7) soutěž Jeden proti všem. Do 28.2. bude za každou třídu předána otázka (sportovní či dovedností, musí být měřitelná) KOLIK....? Otázky budou vyvěšeny na nástěnce ŽP v pátek 1.3. Do 7.3. (na pravidelném zasedání ŽP) jednotlivé třídy odevzdají své tipy v obálce.

8) zjistit zájem ve třídách o soutěž Bakalka má talent