Zasedání ŽP březen

Zasedání ŽP březen

Dnešního zasedání se účastnili zástupci všech tříd.

Projednávali jsme:

1) pokračuje turnaj ve florbale (zajišťuje 6. A a 8. C), 8.3. hrají 7.A a 7.B, 11.3. 8.C a 9.B, 13.3. 7.B a 7.C, 15.3. 7.C a 7.A

2) turnaj v Piškvorkách (zajistí 9. A) udělat třídní kola, v březnu proběhne školní kolo 

3) soutěž 1 proti všem - odevzdání tipů, ověření otázek příští týden

4) sběr papíru - středa 27.3. (zajistí 8. B)

5) budeme sbírat hliník, zatím jen na zkoušku (květen)

5) připomenutí Dne učitelů

6) třídní tabla - termín odevzdání 30.4.

7) jarní výzdoba do 4.4.

8) soutěž Bakalka má talent -připravit pohybovou sestavu  v trvání 2-4 min (zajištění 8. B), proběhne v půlce června, plakát s pravidly a informacemi bude na nástěnce ŽP

9) Zahradní slavnost (30.5.) - soutěže předat vedení ŽP

10) Úžasný svět vědy a techniky - účast v této soutěži bude projednána s vedením školy