Nabídka kroužku Psaní jako hraní pro 1. ročníky

Nabídka kroužku Psaní jako hraní pro 1. ročníky

5. 9. 2019Mgr. Iva Holá

Vážení rodiče,

připravila jsem pro děti 1. ročníků kroužek PSANÍ  JAKO HRANÍ.

Náplní kroužku budou činnosti procvičující jemnou motoriku ruky, upevňování správného držení kreslícího a psacího materiálu.To vše formou her a zábavných činností na velkých formátech papíru.

Kroužek bude probíhat v 1. pololetí, vždy v úterý 12:45 - 13:45  nebo  14:00 - 15:00 hodin.

Začínáme 17.9.a končíme 28.1.2020.