Zasedání ŽP listopad

Zasedání ŽP listopad

Dnešního zasedání se účastnili žáci všech tříd 2. stupně.

Co jsme dnes řešili?

1. Vánoční jarmark, který se uskuteční společně s "Vánočním těšením" 11.12.

každá třída připraví výrobky s vánoční tématikou, o vánoční punč a občerstvení se postará Dominik, každá třída bude mít svůj stánek (1 stůl ve školní jídelně), na stánku max. 3 žáci

2. stolní fotbálek - zajistí 9.A, začne se hrát ve středu 7.11.,  pravidla budou zveřejněna na nástěnce ŽP

3. přehazka - zajistí 9.B, začne se hrát 12.11., pravidla budou zveřejněna na nástěnce ŽP

4. výzdoba tříd se zimní či vánoční tématikou do 15.11.

5. zástupci ŽP zasadili v pátek 26.10. ke 100. výročí samostatného státu lípu. O zasazení lípy republiky Vás více budeme informovat v aktualitách