Zasedání ŽP - duben

Zasedání ŽP - duben

Zasedání se účastnili všichni zástupci tříd druhého stupně, projednávali jsme závěrečný sběr víček, který proběhne v době velké přestávky 15.5.. Shromáždili jsme aktivity a soutěže na Zahradní slavnost, kterou budou žáci II. stupně společně s pedagogy z I. stupně organizovat pro jejich mladší spolužáky a připomněli si dohru semifinálového a finálového zápasu ve vybíjené. Na závěr jsme se pobavili o fotbale, ve  kterém bychom si rádi na závěr roku zasoutěžili, ale nevíme, zda to ještě zvládneme.