Zasedání ŽP

Zasedání ŽP

15. 2. se sešli zástupci žákovského parlamentu, aby se domluvili na následujících akcích:

- ve středu 21. 2. začíná mezi dívčími týmy na II. stupni turnaj ve vybíjené 

- do pátku musí být ve třídách uklizena veškerá vánoční výzdoba

- znovu jsme připomněli zákaz používání mobilních telefonů

- během března proběhne sběr papíru

- třídy II. stupně si připraví scénáře k propagačnímu videu o naší škole

- zručnost si vyzkouší všichni při tvorbě origami, za měsíc se mezi sebou utkají tříčlenné týmy