Školní kolo soutěže English Star pro 3. - 5. ročníky

Školní kolo soutěže English Star pro 3. - 5. ročníky

Ve čtvrtek 1. 3. 2018 od 14 hod na Bakalce proběhne školní kolo soutěže v anglickém jazyce - English Star. Soutěž je určena pro 3. - 5. ročníky, žáci se mohou přihlásit u vyučujících Aj, popř. na formulářích ve třídě. O výsledcích školního kola budeme informovat.