Předpřijímačkový víkend a přijímačky "nanečisto"

Předpřijímačkový víkend a přijímačky "nanečisto"

Ve dnech 23. - 25. března 2018 proběhne na naší škole již tradiční přípravné intenzivní soustředění pro žáky 9. ročníku - tzv. "Předpřijímačkový víkend".  Naši deváťáci budou po celý víkend pracovat v menších skupinách, každý žák absolvuje 20 hodinových lekcí (hlavní část tvoří český jazyk a  matematika, ale dvěma lekcemi projdou i obecné studijní předpoklady, volitelně  i angličtinu a přípravu na Bigy). Věříme a ze zkušenosti dřívějších let jsme přesvědčeni, že i tento kurz pomůže žákům devátého ročníku přesně "doladit formu" na úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek na střední školy.  Následující týden  - v úterý 27. března 2018 si pak budou moci žáci vyzkoušet ve škole nanečisto přijímací testy z českého jazyka a matematiky - i s časovou dotací a podmínkami (včetně lehkého stresu konkurenčního prostředí), jako budou mít za 14 dní poté u přijímacích zkoušek.