Městské kolo pěvecké soutěže školních družin "SUPERSTAR"

Městské kolo pěvecké soutěže školních družin "SUPERSTAR"

Ve středu 7. 3. 2018 se děti z naší školní družiny, Tomáš Petr (2. A) a Monika Maršová (4. C)
zúčastnily městského kola pěvecké soutěže školních družin "SUPERSTAR", které se konalo
na ZŠ Antonínská. Tomáš Petr ze třídy 2. A získal úžasné 1. místo v I. kategorii (chlapci).
Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.