Mechové graffiti

Mechové graffiti

 Pětičlenný tým žákyň z osmých ročníků se zúčastnil jedinečné umělecké soutěže "Živá příroda". Soutěž se konala k uctění Dne Země. Tým si vyzkoušel velkoformátovou realizaci a práci s živým materiálem. Luisa Mifková, Nella Durčáková, Noemi N´ Gombelle, Klára Badalíková a Gabriela Syrovátková vybojovaly úžasné 1. místo za mechové graffity. Porota ocenila především originální myšlení, grafickou jednoduchost a skryté poselství nápadu. Gratulujeme!!! :)